LIETUVOS ŠEIMYNŲ ASOCIACIJA
   Apie asociaciją      Naujienos
 

Lietuvos šeimynos asociacija prašo visų pagalbos !

 2017-05-18

Kreipiamasi į geros valios žmones su prašymu padėti šeimynai. Jai šiuo metu Jūsų pagalbos labai reikia.


Aukas galite pervesti į Nijolės Navickienės šeimynos saskait1

DNB banke LT264010042600273773

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame žmonės, neabejingiems kito nelaimei ir padedantiems Nijolės Navickienės šeimynai.


 
KVIETIMAS DALYVAUTI VAIKŲ PRANEŠIMŲ IR PIEŠINIŲ KONKURSUOSE BEI KONFERENCIJOJE „LIETUVOS VAIKŲ BALSAS“

2017-05-20
Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ 2017 m. gegužės 31 dieną kviečia kartu paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Jai pažymėti organizuojami du vaikų konkursai (pranešimų ir piešinių) bei konferencija „Lietuvos vaikų balsas“.

Konkursų ir konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaikų nuomonę, kuri ne visada girdima ir išklausoma. Vaikai kviečiami dalyvauti pranešimų ir/ arba piešinių konkursuose.

Pranešimų ir piešinių konkursų nugalėtojai bus pakviesti dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri vyks 2017 m. gegužės 31 dieną Lietuvos Respublikos Seime.

Konferencijos puslapis http://vaikubalsas.mruni.eu.

Daugiau informacijos pateikiama PRISEGTUKUOSE

Kvietimas mokykloms

LVB piešinių konkurso nuostatai
LVB pranešimų konkurso nuostatai

Jei kiltų klausimų, rašykite lietuvosvaikubalsas@mruni.eu, mielai atsakysime.

Apskrito stalo diskusija „Ar tapti globėju vis dar iššūkis?“

2017-04-20

Pranešame, jog 2017 m. balandžio 28 d. apskrito stalo diskusijoje "Ar tapti globėju vis dar iššūkis?", kuri organizuojama Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto kartu su Mykolo Romerio universitetu ir Lietuvos šeimynų asociacija. Dalyvaus mūsų Lietuvos Šeimynų asociacijos nariai.

Renginys vyks Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. Numatoma pradžia - 10.00 val.

 
2017-02-13

Šeimynos dalyviai nuo 2017 metų sausio 1 d. yra draudžiami pensijų, ligos bei motinystės socialiniu draudimu – ligos ar slaugos atveju jie galės gauti ligos išmokas, taip pat, kaip ir anksčiau, jie galės gauti su vaiko gimimu ir priežiūra susijusias išmokas.

Valstybinio socialinio draudimo įmokas, kaip ir anksčiau, reikės mokėti nuo sumos, ne mažesnės kaip Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, įmokos tarifas – 29,7 proc. (jei kaupiama pensijai papildomai II pakopos pensijų fonde – 31,7 proc.) Pagal šiuo metu galiojantį einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį įmoka yra 132,17 Eur (144,24 Eur).

 VSD įmokų kodai:
•  325 – kai mokamos einamosios įmokos
• 326 – kai mokami delspinigiai
• 327 – kai mokamos baudos už neteisėta sumažintas VSD įmokas
Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų dydis ir mokestinė bazė nesikeičia. Įmokas reikia sumokėti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
 PSD įmokų kodai
• 313 – kai mokamos einamosios įmokos
• 343 – kai mokamos įmokos nuo pajamų, gautų praėjusiais metais ir įsiskolinimo sumokėjimui.

 

2017-02-12

2-2f. XIIIP-359 Šeimynų įstatymo Nr. XI-681 2, 4, 5, 9, 12 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas vyks projekto pateikimas.

Plačiau2017-02-02


Užpaliuose sudegė Šv. Teresės šeimynos būstas.


Plačiau http://udiena.lt/kriminalai/item/9019-uzpaliuose-sudege-sv-tereses-seimynos-bustas

 
2016-06-16

LABAI PRAŠAU VISŲ PASINAUDOTI –
WWW.PAGALBADARBAIS.LT   siūloma galimybe UŽREGISTRUOTI vaikų dienos centro poreikius.

© Lietuvos šeimynų asociacija 2016. Visos teisės saugomos